kocak1’İş

İşyeri Hekimi
İşyeri hekimi: Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onayı bulunan Herhangi bir Tıp fakültesini bitirip Hekimlik diplomasına sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmak üzere işyeri hekimliği belgesi bulunan hekimlerimiz ile size hizmet vermeye hazırız.

’Risk

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,